Jsou s používáním tonerového prášku spojena nějaká zdravotní rizika?

Při plnění tonerů používejte rukavice Při plnění tonerů používejte rukavice

Je tonerový prášek jedovatý?

Tonerový prášek TONERSYP pochází od certifikovaných výrobců. Je chemicky stabilní a není jedovatý. Jeho účinky na zdraví jsou podobné jako účinky běžného, velmi jemného prachu. Při vystavení se větší koncentraci prachu bez použití ochranných pomůcek se může vyskytnout běžné podráždění dýchacích cest nebo očí. Doporučujeme proto při plnění tonerů používat respirátor, rukavice, případně ochranné brýle.

 

Jak odstranit zašpinění tonerovým práškem?

Pokud si při plnění tonerové kazety zašpiníte ruce, umyjte je mýdlem a studenou vodou. Zašpiněné oblečení vyperte. Tonerový prášek je dobře pratelný a nezanechává skvrny.

Pokud se vám tonerový prášek rozsype na stole nebo na podlaze, vytřete jej suchým jednorázovým ubrouskem a zbytky následně dočistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nevysávejte jej běžným domácím vysavačem. Rychlý pohyb tonerový částic ve vysavači způsobuje výboje statické elektřiny. Prášek se tak může vznítit, poškodit vysavač,

případně i způsobit úraz elektrickým proudem.