20 hlášení tiskáren OKI souvisejících s papírem a jejich řešení

Zásek papíru nebo nevhodný formát papíru? I to jsou události, při kterých se na displeji tiskáren OKI zobrazí upozornění s kódem chyby. Jak podle něj poznat, o jaký problém jde a jaké částí tiskárny se týká? Tento seznam chyb a hlášení tiskáren OKI vám dá odpovědi.

Kromě originálního anglického znění každé chyby najdete v článku i oficiální českou verzi jejího znění. Ta bohužel leckdy není překladem anglického originálu, jak by uživatel očekával. Její znění se navíc může u jednotlivých tiskáren lišit. Proto připojujeme i vysvětlení jednotlivých chyb a návody k řešení.


Rychlý přehled:

Error 370, 371, 372 a 373 - zásek papíru pod přenosovým pásem

Error 380, 381, 382, 385, 389 - zásek papíru pod obrazovým válcem

Error 390 - zásek papíru při podávání z víceúčelového zásobníku

Error 391, 392, 393 - zásek papíru při podávání ze standardního zásobníku

Error 400 - chyba formátu papíru

Error 401 - podání více papírů najdenou

Error 460- nesprávný formát a typ papíru

Error 490, 491, 492, 493, 494 - prázdný zásobník na papírPaper jam has occurred under the belt unit or in the fuser unit. Please remove paper. Error: 370, 371, 372, 373

České znění chyby: Otevřete kryt. Uvíznutí papíru. Výstupní zásobník. Chyba: 370, 371, 372, 373

Chyby 370–373 poukazují na papír uvízlý pod přenosovým pásem, případně před zapékací jednotkou.


Řešení:

 1. Otevřete výstupní zásobník papíru (víko nad tonery).
 2. Vyjměte obrazové válce s tonery a pásovou jednotku z tiskárny.
 3. Vyjměte zaseknutý papír z tiskárny.
 4. Vyjměte zásobník papíru a zkontrolujte, zda v něm není zaseknutý papír. Pokud ano, vyjměte jej.
 5. Pásovou jednotku a obrazové válce s tonery nainstalujte zpět do tiskárny.
 6. Zavřete výstupní zásobník (víko nad tonery).

Podívejte se, jak přesně zaseknutý papír vyjmout. Postup s fotografiemi najdete v našem fotoprůvodci.A paper jam has occurred. Please remove paper. Error: 380, 381, 382, 385, 389

České znění chyby: Otevřete kryt. Uvíznutí papíru. Výstupní zásobník. Chyba: 380, 381, 382, 385, 389

Tato chyba upozorňuje na papír uvízlý pod obrazovým válcem nebo v okolí fixační jednotky.


Řešení:

 1. Otevřete výstupní zásobník (víko nad tonery).
 2. Vyjměte obrazový válec spolu s tonery. V případě tiskáren se čtyřmi obrazovými válci vyjměte všechny.
 3. Odstraňte zaseknutý papír.
 4. Obrazový válec nainstalujte zpět do tiskárny.
 5. Zavřete výstupní zásobník (víko nad tonery).


Paper jam has occurred. Please open Output Tray to remove paper. Error: 390

České znění chyby: Otevřete kryt. Uvíznutí papíru. Výstupní zásobník. Chyba: 390

Chyba 390 upozorňuje na papír zaseknutý při podávání z víceúčelového (ručního) zásobníku.


Řešení:

 1. Je-li uvízlý papír viditelný, opatrně jej vytáhněte.
 2. V případě, že není vidět, nebo je vidět pouze malá část, otevřete výstupní zásobník (víko nad tonery), vyjměte obrazové válce s tonery a papír odstraňte.Paper jam has occurred. Pull out the cassette and then remove the paper. Error: 391, 392, 393

České znění chyby: Otevřete kazetu. Uvíznutí papíru. Chyba: 391, 392, 393

Podobně jako v případě chyby 390 i v tomto případě jde o zásek papíru při jeho podávání ze zásobníku. Tentokrát se ale zásek týká standardního zásobníku (šuplíku).


Řešení:

 1. Vyjměte zásobník papíru (šuplík) z tiskárny.
 2. Vyjměte zaseknutý papír.
 3. Zásobník papíru nainstalujte zpět.


Podívejte se, jak přesně zaseknutý papír vyjmout. Postup s fotografiemi najdete v našem fotoprůvodci:


Paper Size Error. Reset Paper in Tray X. Error: 400

České znění chyby: Zkontrolujte papír. Chyba formátu papíru zásobník X. Chyba: 400

Chyba 400 se objeví v případě, že formát papíru v zásobníku tiskárny nekoresponduje s nastavením tiskárny při tisku. Číslo zásobníku pak najdete v textovém popisu chyby.

Chyba se objeví třeba v případě, kdy do tiskárny místo papíru formátu A4 vložíte papír formátu A5. Papír nesprávného formátu by sice tiskárna mohla nabrat a potisknout, čidla však odhalí nesoulad s nastavením tisku a upozorní na něj právě chybou 400.

Řešení:

 1. Zkontrolujte, zda formát vloženého papíru souhlasí s formátem papíru v nastavení tiskárny.
 2. Pokud ne, vložte papír vhodného formátu, nebo upravte nastavení papíru v dialogovém okně před tiskem.Multiple sheets of paper have been fed. Reset Paper in Tray X. Error: 401

Chyba 401 se zobrazí v případě, že tiskárna při tisku podá více než jeden list papíru najednou.

Řešení:

 1. Vyjměte zásobník papíru z tiskárny a zkontrolujte, zda v něm není zaseknutý papír. Pokud ano, vyjměte jej.
 2. Urovnejte papír v zásobníku a zásobník zasuňte zpátky do tiskárny.


Tray Media Mismatch: 460 / Please install paper [MEDIA_SIZE] [MEDIA_TYPE] on MP Tray

České znění chyby: Vyměňte papír v MP zásobníku. [Formát papíru] [Typ papíru] Chyba:460

Chyba 460 (error 460) se zobrazí v případě nesouladu mezi nastavením papíru v tiskárně a v tiskovém ovladači. Nejčastěji k ní dochází v případech, kdy do víceúčelovém zásobníku (přední "ruční" zásobník na papír) vložíte jiný formát nebo typ papíru, než je nastaveno v předvolbách tisku v tiskovém ovladači.

Řešení:

 1. Zkontrolujte nastavení tiskového ovladače/předvoleb tisku v počítači. Ujistěte se, že jste zvolili správný formát a typ papíru.
 2. Zkontrolujte, zda je ve víceúčelovém zásobníku vložený stejný typ papíru, jaký je nastaven v předvolbách tisku.
 3. Je možné, že se vás tiskárna zeptá na vložený formát a typ papíru. V tom případě uložte do nastavení tiskárny stejný typ papíru, jaký jste nastavili v předvolbách tisku.Paper Tray 2 is empty. Set A4. Error: 490, 491, 492, 493, 494

České znění chyby: Nainstalujte papír. Zásobník 2 A4. Chyba: 490, 491, 492, 494

Tyto chyby upozorňují, že v tiskárně došel papír. Konkrétní znění chybového hlášení závisí na tom, ve kterém ze zásobníků papír došel a jaký měl formát.

Po doplnění papíru do příslušného zásobníku chyba zmizí.


Poraďte si i s dalšími chybami OKI bez návštěvy servisu. Stáhněte si E-book zdarma: