Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení. Mohou to být například tiskárny, nebo některé tonery a náplně.

Jako spotřebitel máte v systému nakládání s elektrospotřebiči velmi důležitou. Rozhodujete totiž, co se starým spotřebičem - tonerem či tiskárnou - uděláte. Stará a nepotřebná elektrozařízení nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Symbol přeškrtnuté popelnice

Jako spotřebitel musíte být prostřednictvím symbolu přeškrtnuté popelnice (obrázek vpravo) na zařízení informován, že toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

V ceně každé tiskárny, čipu nebo toneru, který splňuje parametry elektrospotřebiče je také příspěvek na recyklaci těchto zařízení. Tyto příspěvky jsou pak použity právě ke sběru a recyklaci po tom, co zařízení doslouží svému účelu.


Jak se zbavit starého spotřebiče?

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
  • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
  • v místě prodeje na adrese kamenné prodejny: Lafayettova 42/14, Olomouc, 77900
  • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace - 800 976 679


Proč recyklovat?

Elektrozařízení, obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů, jako jsou například kovy, plasty, sklo. Součástí spotřebičů jsou i velmi nebezpečné látky pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména železo, zinek, rtuť, olovo a kadmium.

 Předáním elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.


Které tonery patří mezi elektrozařízení?

Mezi elektrozařízení patří všechny tonery, válce a náhradní díly, které jsou opatřeny elektronickým čipem.