8 hlášení tiskáren OKI souvisejících s kryty a zásobníky a jejich řešení

Na tiskárnách OKI najdete několik zásobníků papíru a také různé kryty. Pokud některý z nich zůstane otevřený, zobrazí se na displeji hlášení s kódem chyby.

Zde je seznam chyb, který vám pomůže přesně odhalit

Rychlý přehled:

Error 581: Otevřený zadní výstupní zásobník

Error 409: zadní výstupní zásobník byl otevřen v průběhu tisku

Error: 310: Horní kryt tiskárny otevřený

Error: 440, 441, 430, 431, 432: Chybí kazeta s papírem


Rear Output Tray is open, so 2-sided printing is disabled. Error code: 581

České znění chyby: Zadní výstupní zásobník je otevřený. Oboustranný tisk není k dispozici. Kód chyby: 581

Zadní výstupní zásobník slouží k napřímení dráhy papíru při tisku. Využijte ho například pro tisk fotografií s vysokým pokrytím. Snížíte tak pravděpodobnost záseku papíru v tiskárně.

Využijete ho také tehdy, tisknete-li na tvrdý papír. Přímý přechod papíru tiskárnou zamezí přílišnému ohnutí vytištěného papíru.

S otevřeným zadním výstupním zásobníkem však nelze tisknout oboustranně. Pokud chcete funkci duplexního tisku využít, je nutné zadní výstupní zásobník zavřít.

Zadní výstupní zásobník na tiskárně OKI
Zadní výstupní zásobník, který najdete například na tiskárně OKI MC363. Pokud je otevřený, nelze využít oboustranného tisku.


Printing was stopped. Rear Output Tray was opened during printing. Open the Output Tray. Error code: 409

České znění chyby: Otevřete výstupní zásobník. Chyba zadního výstupního zásobníku. Kód chyby: 409

Chyba 409 se zobrazí v případě, že zadní výstupní zásobník otevřete v průběhu tisku. Může při tom dojít i k záseku papíru.

Řešení:

  1. Otevřete zadní výstupní zásobník.
  2. Vyjměte uvízlý papír.
  3. Zavřete zásobník.Top Cover Open. Error: 310

České znění chyby: Zavřete kryt. Chyba: 310

Chyba 310 se zobrazí v případě, že otevřete nebo špatně zavřete horní kryt tiskárny. Jedná se o kryt nad tonery, který zároveň slouží jako výstupní zásobník papíru.

Cvaknutí při zavírání tohoto krytu vám napoví, že jste ho zavřeli správně.


Tray [2] cassette is missing. Open and Close the indicated cassette. Error: 440, 441, 430, 431, 432

České znění chyby: Nainstalujte kazetu s papírem. Zásobník [2]: 440, 441, 430, 431, 432

Pokud vidíte na displeji některou z těchto chyb, některý ze zásobníků (šuplíků) na papír není správně zasunutý v tiskárně.

Může se stát, že jste zásobník nedopatřením nedovřeli při doplňování papíru nebo při vytahování zaseknutého papíru.

Po důkladném zasunutí zásobníku papíru do tiskárny chyba zmizí.Poraďte si s dalšími chybami OKI bez návštěvy servisu. Stáhněte si E-book zdarma: