Jak obejít upozornění na neoriginální toner v tiskárnách OKI

Zobrazilo se vám na displeji tiskárny OKI hlášení o vložení neoriginálního toneru? Proč se toto upozornění zobrazuje? A jak je možné ho odstranit a pokračovat v tisku?

Podobně jako tiskárny jiných značek i některé modely tiskáren OKI zobrazují po vložení neoriginálního toneru upozornění, že nepoužíváte originální toner. Týká se to zejména těchto tonerů:


Stejné hlášení se objevuje i při přístupu k tiskárně přes webové rozhraní. Jeho znění se u různých modelů liší. Pokud je uvedeno v angličtině, nejčastěji se setkáte s těmito variantami:

  • Unknown Consumable detected (Byl vložen neznámý spotřební materiál, Error 709)
  • Caution: Non-Genuine consumable detected (Pozor: byl vložen neoriginální spotřební materiál),
Upozornění na neoriginální toner ve webovém rozhraní tiskáren OKI MC853, OKI MC873 a OKI MC883
Upozornění na neoriginální toner ve webovém rozhraní tiskáren OKI MC853, OKI MC873 a OKI MC883.


Proč se upozornění o vložení neoriginálního toneru zobrazuje?

Výrobce se vás snaží upozornit, že jste do tiskárny nevložili originální toner. To může být užitečné v případě, že jste byli o originalitě právě vloženého toneru přesvědčeni. Pokud neoriginální toner používat nechcete, máte možnost nahradit ho tonerem jiným, originálním.


Dá se hlášení o vložení neoriginálního toneru obejít?

Dobrou zprávou je, že dá. Upozornění je jednorázové a po jeho odstranění vám tiskárna v používání vloženého toneru bránit nebude.

Zde je postup, jak hlášení o vložení neoriginálního toneru odstraníte v několika modelech tiskáren:


Odstranění hlášení v tiskárnách OKI C824, C834 a C844

Pokud se na displeji zobrazí "Caution: Non-Genuine consumable detected", postupujte následovně:

  1. Vypněte tiskárnu.
  2. Zapněte tiskárnu. Jakmile se na displeji zobrazí [PLEASE WAIT], stiskněte a držte tlačítko <<CANCEL>> .
  3. Uvolněte tlačítko, jakmile se na displeji zobrazí [Ready To Print].


Odstranění hlášení v tiskárnách MC853, MC873, MC883

Pokud se na displeji zobrazí "Unknown Consumable detected", postupujte následovně:

  • Vypněte tiskárnu.
  • Tiskárnu zapněte stisknutím a podržením tlačítka [Clear].
  • Jakmile se na displeji zobrazí RAM CHECK 100 %, tlačítko [Clear] uvolněte.