Jak vyřešit chybu Inspection is required Error 990 v tiskárnách OKI


Error 990 odkazuje na chybu senzoru odpadního toneru. Vyskytuje se nejčastěji u barevných tiskáren OKI, které mají odpadní zásobník na černém toneru (například OKI C301, OKI C310, OKI MC342, OKI MC362, OKI MC363). Kromě případů, kdy je senzor fyzicky poškozen, dochází k chybě 990 také v případě, že dojde k přeplnění odpadního zásobníku.

K přeplnění dochází v případě, že si tonery plníte svépomocí a odpadní zásobník při plnění nevyprázdníte. V ojedinělých případech k němu může dojít také v případě, že používáte černé tonery OKI s nejvyšší kapacitou (například toner 44973508) a tisknete především barevné dokumenty.


Řešení:

  1. Zkontrolujte senzor odpadního toneru na černém toneru. Pokud je některá z jeho částí uvolněna, opětovně ji složte. Pokud je senzor v pořádku a chyba nezmizela, pokračujte na další krok.
  2. Vyprázdněte odpadní zásobník na černém toneru. Po jeho vyprázdnění vložte toner do vypnuté tiskárny a tiskárnu zapněte.
  3. Pokud chyba 990 nezmizí, je nutné vyměnit čip na tonerové kazetě. Při výměně čipu zvažte také doplnění černého tonerového prášku. Pokud by prášek v kazetě došel dříve, dojde k vynulování čipu bez ohledu na jeho aktuální kapacitu.
  4. Nepomůže-li ani jedna z výše uvedených možností, vyměňte černý toner v tiskárně OKI za nový.


Potřebujete pomoct s jednotlivými kroky? Detailní postup včetně fotografií máme pro vás ve speciálním ebooku.