Informace k aktuální situaci: Všechny objednávky vyřizujeme ve standardním režimu. Více informací a doporučení k nákupu máme pro vás zde.

Mohu váš toner použít i v tiskárně, která je ještě v záruce? Mám obavy, že v případě použití alternativních tonerů záruku ztratím.

Tonery vhodné i pro tiskárny v záruce.

Závady nesouvisející s tonerem je výrobce tiskárny povinen v záruční lhůtě opravit. Závady nesouvisející s tonerem je výrobce tiskárny povinen v záruční lhůtě opravit.

Naše tonery jsou vhodné i pro použití v tiskárnách, které jsou v záruce. Prodejce tiskárny může odmítnout záruční opravu pouze v případě, že závadu způsobí samotný neoriginální toner. Toto riziko je však v případě kvalitních alternativních tonerů malé. Pokud závada s tonerem souviset nebude, je prodejce tiskárny povinen závadu v záruční lhůtě opravit.

Za škodu, kterou by na tiskárně způsobil náš renovovaný nebo kompatibilní toner pak zodpovídáme my jako prodejce toneru a jsme na toto riziko adekvátně pojištěni. Takovou závadu pak zdarma opravíme.

Zde jsou podrobnosti o 100% garanci TONERSYP.