Pohled do zákulisí testování tonerů. Jak zajistit aby na tonery bylo spolehnutí?

Vložit do tiskárny a tisknout, pokud možno stejně kvalitně a bezstarostně jako s originálem. To je přání všech, kteří si kupují levnější kompatibilní nebo repasovaný toner do laserové tiskárny.

Jak si však můžete být jisti, že jste nakoupili správně? Nezbývá vám, než se spolehnout na prodejce, že kvalitu nabízených tonerů sám prověřuje. Podívejte se, jak testování tonerů probíhá u nás.

Zatímco originální toner do určité tiskárny vyrábí pouze jedna firma (výrobce tiskárny), výrobců kompatibilních a renovovaných tonerů je mnoho a kvalitativně se mezi sebou ohromně liší. Testováním tonerů dokážeme oddělit zrno od plev.


V tomto článku se dozvíte:


Správné načtení toneru, dlouhá životnost, žádné vady v tisku…

...to jsou naše cíle vždy, když zařazujeme nové kompatibilní a repasované tonery do nabídky e-shopu. A důkladné testování tonerů nám dá odpověď na otázku, zda tonery tyto kritéria splňují. Mnohdy nás přitom výsledky testů překvapí, ať už pozitivně, nebo negativně.

K testování používáme vlastní testovací tiskárny. Nejprve na nich s originálními tonery vytiskneme několik sad testovacích stránek, které nám slouží jako výchozí měřítko kvality toneru.

Výsledky testů jsou pro nás mnohdy překvapivé.

Ať už v pozitivním smyslu, kdy kvalita tisku předčí naše očekávání, nebo v negativním, kdy jsou tonery mnohem horší, než jsme čekali.


Při testech sledujeme tyto konkrétní parametry:

 • Kvalita tisku – výsledný tisk se musí co nejvíce blížit kvalitě „originálu“, barvy musí být živé a černé plochy syté. Kvalitu tisku sledujeme na začátku testu, v jeho průběhu a na konci testu, kdy je toner téměř prázdný.
 • Zapékání toneru na papír – tonerový prášek se na papíru nesmí rozmazávat.
 • Počet vytištěných stran – toner musí vytisknout stejně nebo více jako originální toner.
 • Vliv na tiskárnu – toner musí v tiskárně dobře fungovat a nesmí ji poškozovat.
 • Chybová hlášení – tiskárna musí toner načíst bez chybových hlášení a musí správně hlásit jeho kapacitu.


Tři fáze testování

Testování produktů provádíme za různých okolností:

 1. Vstupní test před zařazením produktu do našeho sortimentu nejčastěji využíváme v případě, že se na trhu objeví nová tiskárna. Do ní pak hledáme vhodné kompatibilní tonery nebo vhodný materiál pro výrobu tonerů repasovaných
 2. U vybraných kompatibilních tonerů testujeme také každou výrobní šarži. Potřebujeme se ujistit, že se jejich kvalita v čase nemění.
 3. V případě některých modelů tonerů do tiskáren testujeme každý toner ještě před odesláním. Ověřujeme, zda po vložení do tiskárny nehlásí chybu (například kvůli vadnému čipu) a zda toner tiskne dostatečně kvalitně.

Jak probíhalo hledání vhodných tonerů do konkrétních tiskáren? Podívejte se zde.Jaké problémy v testech nejčastěji odhalíme?

Povaha zjištěných problémů se liší v závislosti na typu testu.

Při vstupních testech kompatibilních ale i renovovaných tonerů narážíme na to, že se jejich výrobci předhánějí v tom, kdo je uvede na trh jako první. Je to logické, protože celý svět na tyto tonery (ale i tonerové prášky a čipy) čeká a nejrychlejší výrobce si zajistí nejvyšší zisk.


Při uvedení nové tiskárny na trh

se výrobci kompatibilních tonerů snaží uvést co nejrychleji na trh také tonery do těchto tiskáren. To ale může mít negativní vliv na jejich kvalitu.


K časovému tlaku se přidává také tlak na nízkou cenu, což se projevuje používáním méně kvalitních komponent (výrobci například často použijí tonerový prášek pro starší modely tiskáren). V konečném důsledku se na trh dostávají nedokonalé a chybové výrobky, které zákazníkům přinesou:

 • Nekvalitní výtisky – vybledlé barvy u barevných tiskáren a šedá barva místo černé u černobílých tiskáren. Objevují se také defekty v tisku – různé šmouhy a bílá místa.
 • Nízký počet vytištěných stran – tonerový prášek není dostatečně „úsporný“ (jeden gram prášku vytiskne méně, než by bylo třeba).
 • Negativní vliv toneru na ostatní díly tiskárny – předčasné opotřebení zobrazovacích válců a podobně

.

Našim úkolem je odhalit nekvalitní tonery ještě před tím, než se vám dostanou do rukou.

Toho je možné dosáhnout právě díky testování na vlastních tiskárnách.


Rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním tonerovým práškem
Rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním tonerovým práškem může být opravdu značný. Zjistili jsme to například při testu prášku do toneru Samsung C430. Bílé fleky ve výtisku vpravo jsou způsobeny nekvalitním tonerovým práškem.


V pravidelných testech šarží se zaměřujeme především na potvrzení dobrých výsledků ze vstupních testů v průběhu času. V těchto testech se mohou objevit tyto problémy:

 1. Nízký počet vytištěných stran – jednou jsme například zachytili desítky kusů kompatibilních tonerů MLT-D111L z jedné šarže, které vytiskly pouze necelých 70 % z udávané kapacity, i když při vstupním testu fungovaly perfektně.
 2. Vyšší poruchovost tonerů v porovnání se vstupním testem.


Díky pravidelným testům se k vám vadné tonery nedostanou.
Díky pravidelným testům se k vám vadné tonery nedostanou. Takto například tisklo několik tonerů z jedné šarže od výrobce, který jinak dodává velmi kvalitní tonery. Na vině byl špatný přenos tonerového prášku ze zásobníku toneru na OPC válec.


Při testu jednotlivých tonerů před odesláním pak narážíme zejména na:

 • Nekvalitní výtisky
 • Nenačtení toneru tiskárnou kvůli vadnému čipu
Chyba paměti spotřebního materiálu (Supply Memory Error)
Testování toneru před odesláním výrazně snižuje například pravděpodobnost Chyby paměti spotřebního materiálu (Supply Memory Error), která se vyskytuje při nesprávném načtení tonerového čipu v tiskárnách HP.

Konkrétní příklad z praxe: Jak probíhá vstupní test toneru?

Průběh vstupního testu repasovaného toneru do laserové tiskárny vám představíme na příkladu tonerů do tiskárny OKI MC563.

Důležitý předvýběr

Ještě před samotným testováním je nutné vybrat produkty, které budeme testovat. S ohledem na naše zkušenosti s různými výrobci tonerových čipů, tonerového prášku ale i hotových tonerů rovnou z nabídky vyřazujeme ty nejlevnější a ty, které nás v minulosti nepřesvědčily.

Tlak na nízkou cenu a samotná filozofie výrobců jsou zárukou, že by test nebyl úspěšný, a že by úsilí vložené do testování vyšlo zbytečně nazmar.

Z dodavatelů naopak preferujeme ty, kteří kladou důraz na konzistentní kvalitu vyráběných tonerů. Cena jejich výrobků bývá sice vyšší, ale rozdíl v kvalitě rozhodné stojí za příplatek.


I výběr dodavatelů pro vstupní test je velmi důležitý.

Rovnou vyřazujeme ty, kteří se soustředí pouze na cenu a kvalita je pro ně druhořadá.


Čekání na čipy

Tiskárna OKI MC563 nepatří mezi nejprodávanější na trhu. Protože se navíc konstrukčně liší od svých předchůdců, jedná se o skutečnou novinku. I proto byl vývoj tonerových čipů pro tuto tiskárnu velmi pomalý a trvalo více než 2 roky, než se objevily na trhu.

Čekání na čipy jsme si zkrátili zmapováním samotné tiskárny a odhalením rozdílů, kterými se liší od svých předchůdců. Zjistili jsme také kvalitu tisku originálních tonerů.

Jakmile se nám podařilo získat tonerové čipy od jednoho z největších výrobců na světě, bylo na čase ověřit jejich spolehlivost. K tomu je nutné testovat celý toner, proto bylo nutné vybrat i tonerový prášek.


Široká nabídka tonerových prášků

Výrobců alternativního tonerového prášku do tiskáren OKI je celá řada a každý z nich nabízí více typů pro různé modely tiskáren OKI. Pro představu, jenom v našich renovovaných tonerech do tiskáren OKI najdete 6 druhů tonerového prášku OKI.

Protože ani jeden z těchto šesti druhů nebyl výrobcem vysloveně schválen pro použití v řadě tiskáren OKI MC563, museli jsme jich otestovat hned několik.

Nejdříve jsme vždy provedli test černého toneru. Pokud byl výsledek testu úspěšný, pokračovali jsme v testu barevných tonerů.


První dva testy a rozpačité výsledky

Při každém testu tonery a tiskárny vystavujeme vysoké zátěži, která je mnohem vyšší než v reálných podmínkách vaši kanceláře. Simulujeme ji vytištěním mnoha stovek stran s velmi vysokým pokrytím po sobě. V případě černého toneru jsou to šedé a černé stránky, u barevných pak celostránkové fotografie.

Testovací stránky vytištěné na tiskárně OKI MC563
Tiskárny musí během testu snést vysokou zátěž. V případě barevných tiskáren je to například tisk mnoha stovek celostránkových fotografií po sobě.


Testování prvního druhu tonerového prášku nedopadlo nejlépe. Po vytištění několika tisíc stran (přepočteno na 5% pokrytí) došlo k závadě na obrazovém válci a k sypání toneru do tiskárny, což se ihned projevilo na výtiscích. V testu jsme tedy nepokračovali.

I když nelze úplně vyloučit, že závada válce s tonerem nesouvisela, riziko je v takových případech vysoké a proto takový materiál do prodeje nezařazujeme.


Poškození válce OKI C532
Poškození válce se projevilo sypáním toneru, které bylo viditelné i na vytištěných stránkách.


Druhý testovaný tonerový prášek byl výrobcem oficiálně označen jako vhodný pro tonery do tiskáren OKI MC563. Vkládali jsme proto do něj velké naděje, i když jsme tento tonerový prášek nikdy předtím nepoužívali. Jak jsme se ale přesvědčili, ani oficiální určení nemusí být zárukou úspěchu.

Po vytištění tisíců stránek byla kvalita tisku velmi dobrá. V průběhu testu navíc nedošlo k žádné závadě. Tiskárna fungovala jako s originálními tonery.

Brzy jsme ale přišli na zásadní problém. I když jsme toner naplnili na maximum, vytiskli jsme s ním o polovinu méně stran, než by odpovídalo kapacitě toneru. Příčinou je podprůměrná výtěžnost tonerového prášku. Jinými slovy, jeden gram tohoto prášku vytiskl mnohem méně, než jsme potřebovali. Ani tento tonerový prášek jsme proto nemohli do výroby zařadit.


Do třetice všeho dobrého

Až v pořadí třetí test tonerů do tiskárny OKI MC563 byl úspěšný. Tentokrát si tonery vedly nad očekávání dobře. Srovnání s originálem obstálo.

Málokdy se stane, že jsou fotografie vytištěné s renovovaným tonerem tak podobné fotografiím vytištěným originálním tonerem. Jednotlivé barvy se totiž v tiskárně míchají ze 4 barev CMYK, během čehož obvykle dojde k malým barevným odchylkám – bez přímého porovnání s originálem často nepozorovatelným. Fotografie vytištěné s testovanými tonery byly ale nerozeznání od kontrolních, vytištěných originálními tonery.

Třetí testovaný typ toneru obstál nejen v kvalitě tisku, ale i v zapékání tonerového prášku na papír.


Srovnání originálních a renovovaných tonerů v tiskárně OKI MC563
Stejná tiskárna, jiné tonery. Jedna z fotografií je vytištěna originálními tonery, druhá renovovanými. Sami bychom nepoznali, která je která.


Hlášení čipů je přesné

Při testu tonerů do tiskáren OKI se vždy zaměřujeme také na to, jak přesné informace o stavu toneru tiskárna v průběhu jeho používání hlásí.

Přesnost závisí nejen na kvalitních čipech, ale u tiskáren OKI také na tonerovém prášku, jehož množství v obrazovém válci monitoruje tonerový senzor.

U nevhodného tonerového prášku se může stát, že hlášený stav toneru najednou razantně poklesne z 50 % na 0 %, ačkoliv je tonerového prášku v obrazovém válci dostatek.

U všech testovaných tonerů se však tento problém nevyskytl a tiskárna průběžně hlásila správný stav tonerů až do jejich úplného vypotřebování.

Hlášení tiskárny OKI MC563 na konci testu barevných tonerů.
Hlášení tiskárny OKI MC563 na konci testu barevných tonerů. Na obrázku je černý toner na úrovni 80 %, azurový a žlutý toner na úrovni 10 % a purpurový toner je prázdný. Hladiny tonerů klesaly postupně a odpovídaly realitě.


Vliv na tiskárnu

Jelikož jsme se u prvního testu setkali s poškozeným obrazovým válcem OKI, sledovali jsme vliv toneru na díly v tiskárně o to pečlivěji.

Obrazový válec v tiskárně OKI MC563 po vytištění několika tisíc stran.
Obrazový válec v tiskárně OKI MC563 po vytištění několika tisíc stran (přepočteno na 5% pokrytí) s testovacím tonerem. Pro zařazení tonerů do prodeje je důležité, aby nepoškozovaly ostatní díly tiskárny, zejména pak obrazové válce.


Vytiskli tonery dostatečný počet stránek?

Zatímco při testu druhého z testovaných prášků jsme narazili na problém s nízkým počtem vytištěných stránek, u třetího bylo vše v pořádku.

Testovaný černý toner OKI MC563 vytiskl (v přepočtu na 5% pokrytí) 7000 stránek, barevné tonery pak 6000 stránek. Vyrovnaly se tak originálním tonerům.


Shrnutí

Při testování tonerů se pokaždé přesvědčíme o platnosti přísloví „důvěřuj, ale prověřuj“. V dnešní době, kdy je na trhu přetlak nabídky nad poptávkou, je třeba produkty pečlivě vybírat.

Tento výběr rádi uděláme za vás.

Naším cílem totiž je, abyste mohli tisknout za rozumnou cenu, bez obav o své tiskárny a nemuseli se spokojit s podprůměrnou kvalitou tisku. Věříme, že právě důkladné testování produktů je klíčem k tomu, aby byl tento cíl beze zbytku naplněn.


Snadný výběr vhodného toneru do tiskárny

Nejrychlejší cesta k vyhledání správného toneru do vaší tiskárny? Do vyhledávacího pole níže jednoduše zadejte váš model tiskárny (například pro vyhledání toneru do tiskárny OKI MC563dn stačí zadat MC563).

Tonery do vaší tiskárny snadno najdete také v kategorii Tonery do tiskáren.

Tento článek se vztahuje
k těmto produktům: