Návod na výměnu čipu na válci OKI MC853/MC873/MC883

Máte tiskárnu OKI MC853, OKI MC873 nebo OKI MC883 a potřebujete v ní vyměnit válec z důvodu konce jeho oficiální životnosti? Ještě před jeho výměnou zvažte, zda by nebylo možné jeho životnost prodloužit použitím nových čipů. 

Kdy dává prodloužení životnosti obrazových válců smysl?

Životnost obrazových válců má smysl prodlužovat v případě, že je kvalita tisku stále perfektní. Díky novým čipům lze takto využít celou skutečnou kapacitu válců.

V tomto návodu vám ukážeme, jak vyměnit čip v kterémkoliv válci v tiskárnách OKI MC853, OKI MC873 a OKI MC883.


Jak dlouho válec po výměně čipu vydrží?

Zbývající životnost válců je individuální a je ovlivněna například kvalitou používaných tonerů, kvalita a druh používaného papíru a pokrytí tištěných dokumentů.

Při optimálních podmínkách je možné očekávat prodloužení životnosti i o více než 50 %. 


Kdy je nutné válec definitivně vyměnit?

Válec vyměňte, jakmile se kvalita tisku zhorší. Obvykle se konec životnosti válce projeví barevnými svislými pruhy ve výtiscích.


Mohu čipy použít opakovaně?

Kapacita čipů je shodná s kapacitou válce a po jejím vyčerpání není možné jejich další použití. Pokud se však kvalita tisku zhorší a vy budete muset válce vyměnit ještě před vyčerpáním kapacity čipů, můžete tyto čipy a jejich zbývající kapacitu bez problémů využít pro prodloužení životnosti dalších obrazových válců.Návod na výměnu čipu na válci OKI MC853/MC873/MC883