Jak vyměnit obrazový válec v tiskárně OKI

Výměna obrazového válce v tiskárně OKI je snadná a zvládne ji i nezkušený uživatel. Stačí dodržet jednoduchý postup, který se skládá z několika kroků a budete moct pokračovat v tisku. V tomto článku zjistíte, jak na to.

Obrazový válec do tiskáren OKI je spotřebním materiálem, který je potřeba pravidelně měnit. Spolu s tonerovou kazetou se v tiskárně stará o tisk.

Tiskárna si žádá pro další provoz výměnu obrazového válce, pokud se na displeji tiskárny nebo v ovládacím programu tiskárny v počítači zobrazí některé z následujících hlášení:

 • Nainstalujte nový obrazový válec. Životnost obrazového válce.
 • Usaďte nový obrazový válec. Tisk byl zakázán z důvodu nízkého prahu životnosti obrazového válce.
 • Image Drum Life. Please install new Image Drum Unit.

U barevných tiskáren OKI vám hlášení napoví, válec které barvy je potřeba vyměnit. Správný válec do tiskárny OKI vám rádi zajistíme.Rychlý přehled:

Výměna obrazového válce v barevných tiskárnách OKI

Výměna obrazového válce v černobílých tiskárnách OKI


Výměna obrazového válce v barevných tiskárnách OKI

Výměna obrazového válce v tiskárnách OKI C301/C321/C331/C511/C531/MC342/MC362/MC562

V barevných tiskárnách OKI C301, OKI C321, OKI C331, OKI C511, OKI C531, OKI MC342, OKI MC362 a OKI MC562 se nachází pouze jedna zobrazovací jednotka (válec), ve které jsou nainstalovány 4 tonery.

K výměně budete potřebovat:

Postup výměny obrazového válce:

 1. Zapněte tiskárnu.
 2. V případě tiskáren se skenerem (OKI MC351, OKI MC361 a OKI MC561) odklopte bílou nadstavbu se skenerem do kolmé polohy, kde se sama zastaví. V případě tiskáren OKI C310, OKI C321, OKI C331, C511 a OKI C531, které nemají skener, začněte výměnu válce bodem č. 3.
 3. Zmáčknutím kulatého tlačítka nalevo odjistěte šedé víko tiskárny, a poté jej zcela vyklopte.
 4. S pomocí modrých úchytů po stranách uchopte a vyjměte obrazový válec i s tonery.
 5. Vybalte nový obrazový válec a sundejte z něj všechny tři krycí prvky a obalový materiál.
 6. S pomocí modrých úchytů po stranách uchopte nový válec a podle šipek jej vložte do tiskárny.
 7. V novém válci se nacházejí 4 dočasné tonerové kazety s oranžovým zámkem. Tyto kazety slouží pouze k výměně válce, nelze je použít pro tisk. Všechny je zamkněte posunutím zámku doleva.
 8. Zaklapněte víko tiskárny a v případě tiskáren se skenerem přiklopte nadstavbu se skenerem.
 9. Nový válec se nyní začne načítat. Kontrolka „STATUS“ bude souvisle svítit oranžově a tiskárna bude vydávat zvuky jako při běžném provozu. Vyčkejte, než kontrolka „STATUS“ přestane svítit souvisle a začne blikat. Na konci inicializačního procesu se může na displeji objevit chyba 990, kterou můžete ignorovat.
 10. Znovu odklopte nadstavbu se skenerem a otevřete víko tiskárny.
 11. Odjistěte zámky všech dočasných tonerů a vyjměte je z tiskárny. Již nebudou potřeba.
 12. Vyjměte původní tonery ze starého válce a vložte je do nového válce v tiskárně. Všechny je uzamkněte posunutím modrého zámku doleva.
 13. Zaklapněte víko tiskárny a případně přiklopte nadstavbu se skenerem.

Výměna obrazového válce v tiskárnách OKI C310/C510/C530/MC351/MC361/MC561

V barevných tiskárnách OKI C310, OKI C510, OKI C530, OKI MC351, OKI MC361 a OKI MC561 se nachází pouze jedna zobrazovací jednotka (válec), ve které jsou nainstalovány 4 tonery.

K výměně budete potřebovat:

Postup výměny obrazového válce:

 1. Zapněte tiskárnu.
 2. V případě tiskáren se skenerem (OKI MC351, OKI MC361 a OKI MC561) odklopte bílou nadstavbu se skenerem do kolmé polohy, kde se sama zastaví. V případě tiskáren OKI C310, OKI C510 a OKI C530, které nemají skener, začněte výměnu válce bodem č. 3.
 3. Zmáčknutím kulatého tlačítka nalevo odjistěte šedé víko tiskárny a poté jej zcela vyklopte.
 4. S pomocí modrých úchytů po stranách uchopte a vyjměte obrazový válec i s tonery.
 5. Vybalte nový obrazový válec a sundejte z něj všechny krycí prvky a obalový materiál.
 6. S pomocí modrých úchytů po stranách uchopte nový válec a podle šipek jej vložte do tiskárny.
 7. V novém válci se nacházejí 4 dočasné tonerové kazety s oranžovým zámkem. Tyto kazety slouží pouze k výměně válce, nelze je použít pro tisk. Všechny je zamkněte posunutím zámku doleva.
 8. Zaklapněte víko tiskárny a případně přiklopte nadstavbu se skenerem.
 9. Nový válec se nyní začne načítat. Kontrolka „STATUS“ bude souvisle svítit oranžově a tiskárna bude vydávat zvuky jako při běžném provozu. Vyčkejte, než kontrolka „STATUS“ přestane svítit souvisle a začne blikat. Na konci inicializačního procesu se může na displeji objevit chyba 990, kterou můžete ignorovat.
 10. Znovu odklopte nadstavbu se skenerem a otevřete víko tiskárny.
 11. Odjistěte zámky všech dočasných tonerů a vyjměte je z tiskárny. Již nebudou potřeba.
 12. Vyjměte původní tonery ze starého válce a vložte je do nového válce v tiskárně. Všechny je uzamkněte posunutím modrého zámku doleva.
 13. Zaklapněte víko tiskárny a případně přiklopte nadstavbu se skenerem.


Výměna obrazového válce v tiskárnách OKI C532/C542/MC563/MC573

V barevných tiskárnách OKI C532, OKI C542, OKI MC563 a OKI MC573 najdete celkem 4 samostatné obrazové válce. Součástí hlášení tiskárny o nutnosti výměny válce bude i označení barvy (nebo barev), u které je třeba válec vyměnit.

K výměně budete potřebovat:

Jeden nebo více náhradních válců, dle hlášení na tiskárně nebo v ovládacím programu tiskárny:

Postup výměny obrazového válce:

 1. V případě tiskáren se skenerem (OKI MC563 a OKI MC573) odklopte nadstavbu se skenerem do nejvyšší polohy, kde se sama zastaví. V případě tiskáren OKI C532 a OKI C542, které nemají skener, začněte výměnu válce bodem č. 2.
 2. Zmáčkněte šedé hranaté tlačítko nalevo od displeje a odklopte víko.
 3. Podle označení na levé straně (C, M, Y nebo K) najděte válec, který je třeba vyměnit. Uchopte toner a spolu s obrazovým válcem ho vyjměte.
 4. Vybalte nový obrazový válec a odstraňte veškerý obalový materiál odstraňte veškerý obalový materiál a oranžovou krytku.
 5. Otočením modré páčky směrem k sobě ze starého válce uvolněte toner a vyjměte jej. Toner vložte do nového válce stranou s označením barvy napřed a zajistěte modrou páčkou směrem od sebe.
 6. Nový válec s původním tonerem vložte zpět do tiskárny.
 7. Čistým hadříkem opatrně očistěte LED diody, uchycené zespodu šedého víka tiskárny.
 8. Zaklapněte víko tiskárny a přiklopte nadstavbu se skenerem.
Výměna obrazového válce v tiskárnách OKI OKI ES5463 MFP/ES5473/ES5432/ES5442

V barevných tiskárnách OKI ES5463 MFP, OKI ES5473, OKI ES5432 a OKI ES5442 najdete 4 samostatné obrazové válce. Součástí hlášení tiskárny o nutnosti výměny válce bude tedy i označení barvy (nebo barev), u které je třeba válec vyměnit.

K výměně budete potřebovat:

Jeden nebo více náhradních válců, dle hlášení na tiskárně nebo v ovládacím programu tiskárny:

Postup výměny obrazového válce:

 1. V případě tiskárny OKI ES5463 MFP odklopte nadstavbu se skenerem do nejvyšší polohy, kde se sama zastaví. V případě tiskáren OKI ES5473, OKI ES5432 a OKI ES5442, které nemají skener, začněte výměnu válce bodem č. 2.
 2. Zmáčkněte šedé hranaté tlačítko nalevo od displeje a odklopte víko.
 3. Podle označení na levé straně (C, M, Y nebo K) najděte válec, který je třeba vyměnit. Uchopte toner a spolu s obrazovým válcem ho vyjměte.
 4. Vybalte nový obrazový válec a odstraňte veškerý obalový materiál odstraňte veškerý obalový materiál a oranžovou krytku.
 5. Otočením modré páčky směrem k sobě ze starého válce uvolněte toner a vyjměte jej. Toner vložte do nového válce stranou s označením barvy napřed a zajistěte modrou páčkou směrem od sebe.
 6. Nový válec s původním tonerem vložte zpět do tiskárny.
 7. Čistým hadříkem opatrně očistěte LED diody, uchycené zespodu šedého víka tiskárny.
 8. Zaklapněte víko tiskárny a přiklopte nadstavbu se skenerem.


Výměna obrazového válce v tiskárnách OKI MC853/MC873

V barevných tiskárnách OKI MC853 a OKI MC873 najdete celkem 4 samostatné obrazové válce. Součástí hlášení tiskárny o nutnosti výměny válce bude tedy i označení barvy (nebo barev), u které je třeba válec vyměnit.

K výměně budete potřebovat:

Jeden nebo více náhradních válců, dle hlášení na tiskárně nebo v ovládacím programu tiskárny:

Postup výměny obrazového válce:

 1. Odklopte bílou nadstavbu se skenerem do nejvyšší polohy, kde se sama zastaví.
 2. Jedním prstem zatáhněte za oválnou páčku na pravé straně tiskárny a otevřete přední kryt.
 3. Zmáčkněte šedé hranaté tlačítko napravo a odklopte víko tiskárny.
 4. Podle označení na levé straně (C, M, Y nebo K) najděte válec, který je třeba vyměnit. Uchopte toner a spolu s obrazovým válcem ho vyjměte.
 5. Vybalte nový obrazový válec a odstraňte veškerý obalový materiál a také krycí folii. Oranžovou krytku uchopte za očko na jednom konci a vyjměte z válce.
 6. Otočením modré páčky směrem k sobě ze starého válce uvolněte toner a vyjměte jej. Toner vložte do nového válce stranou s označením barvy napřed a zajistěte modrou páčkou směrem od sebe.
 7. Nový válec s původním tonerem vložte zpět do tiskárny.
 8. Čistým hadříkem opatrně očistěte LED diody, uchycené zespodu šedého víka tiskárny.
 9. Zaklapněte víko tiskárny a poté zavřete přední kryt.


Výměna obrazového válce v tiskárnách OKI C824/C834/C844

V barevných tiskárnách OKI C824, OKI C834 a OKI C844 najdete celkem 4 samostatné obrazové válce. Součástí hlášení tiskárny o nutnosti výměny válce bude tedy i označení barvy (nebo barev), u které je třeba válec vyměnit.

K výměně budete potřebovat:

Jeden nebo více náhradních válců, dle hlášení na tiskárně nebo v ovládacím programu tiskárny:

Postup výměny obrazového válce:

 1. Jedním prstem zatáhněte za oválnou páčku na pravé straně tiskárny a otevřete přední kryt.
 2. Zmáčkněte modré hranaté tlačítko napravo a odklopte víko tiskárny do kolmé polohy.
 3. Podle označení na levé straně (C, M, Y nebo K) najděte válec, který je třeba vyměnit. Uchopte toner a spolu s obrazovým válcem ho vyjměte.
 4. Vybalte nový obrazový válec a odstraňte veškerý obalový materiál a také krycí folii. Oranžovou krytku uchopte za očko na jednom konci a vyjměte z válce.
 5. Otočením modré páčky směrem k sobě ze starého válce uvolněte toner a vyjměte jej. Toner vložte do nového válce stranou s označením barvy napřed a zajistěte modrou páčkou směrem od sebe.
 6. Nový válec s původním tonerem vložte zpět do tiskárny.
 7. Čistým hadříkem opatrně očistěte LED diody, uchycené zespodu šedého víka tiskárny.
 8. Zaklapněte víko tiskárny a poté zavřete přední kryt.Výměna obrazového válce v tiskárnách OKI C801/C810/C821/C830/MC851/MC860/MC861

V barevných tiskárnách OKI C801, C810, C821, C830, MC851, MC860 a MC861 najdete celkem 4 samostatné obrazové válce. Součástí hlášení tiskárny o nutnosti výměny válce bude tedy i označení barvy (nebo barev), u které je třeba válec vyměnit.

K výměně budete potřebovat:

Jeden nebo více náhradních válců, dle hlášení na tiskárně nebo v ovládacím programu tiskárny:

Postup výměny obrazového válce:

 1. V případě tiskáren se skenerem (OKI MC851, OKI MC860 a OKI MC861) přitáhněte k sobě páčku napravo pod nadstavbou a poté celou nadstavbu se skenerem odklopte do nejvyšší polohy, kde se sama zastaví. V případě tiskáren OKI C801, OKI C810, OKI C821 a OKI C830, které nemají skener, začněte výměnu válce bodem č. 2.
 2. Zmáčkněte šedou hranatou západku na levé straně tiskárny a odklopte víko.
 3. Podle označení na levé straně (C, M, Y nebo K) najděte válec, který je třeba vyměnit. Uchopte toner a spolu s obrazovým válcem ho vyjměte.
 4. Vybalte nový obrazový válec a odstraňte veškerý obalový materiál a také krycí folii. Oranžovou krytku uchopte za očko na jednom konci a vyjměte z válce.
 5. Otočením modré páčky směrem k sobě ze starého válce uvolněte toner a vyjměte jej. Toner vložte do nového válce stranou s označením barvy napřed a zajistěte modrou páčkou směrem od sebe.
 6. Nový válec s původním tonerem vložte zpět do tiskárny.
 7. Čistým hadříkem opatrně očistěte LED diody, uchycené zespodu šedého víka tiskárny.
 8. Zaklapněte víko tiskárny a zavřete přední kryt, případně přiklopte a zajistěte nadstavbu se skenerem páčkou napravo.


Výměna obrazového válce v tiskárnách OKI MC760/MC770/MC780

V barevných tiskárnách OKI MC760, MC770 a MC780 najdete celkem 4 samostatné obrazové válce. Součástí hlášení tiskárny o nutnosti výměny válce bude tedy i označení barvy (nebo barev), u které je třeba válec vyměnit.

K výměně budete potřebovat:

Jeden nebo více náhradních válců, dle hlášení na tiskárně nebo v ovládacím programu tiskárny:

Postup výměny obrazového válce:

 1. Odklopte bílou nadstavbu se skenerem do nejvyšší polohy, kde se sama zastaví.
 2. Zmáčkněte šedé tlačítko nalevo u víka tiskárny a odklopte víko.
 3. Podle označení na levé straně (C, M, Y nebo K) najděte válec, který je třeba vyměnit. Uchopte toner a spolu s obrazovým válcem ho vyjměte.
 4. Vybalte nový obrazový válec a odstraňte veškerý obalový materiál. Oranžovou krytku uchopte za očko na jednom konci a vyjměte z válce.
 5. Otočením modré páčky směrem k sobě ze starého válce uvolněte toner a vyjměte jej. Toner vložte do nového válce stranou s označením barvy napřed a zajistěte modrou páčkou směrem od sebe.
 6. Nový válec s původním tonerem vložte zpět do tiskárny.
 7. Zaklapněte víko tiskárny a zavřete přední kryt, případně přiklopte nadstavbu se skenerem.
Výměna obrazového válce v tiskárnách OKI C650/C650dn

V barevných tiskárnách OKI C650 a OKI C650dn najdete celkem 4 obrazové válce, pro každou barvu zvlášť. Součástí hlášení tiskárny o nutnosti výměny válce bude tedy i označení barvy (nebo barev), u které je třeba válec vyměnit.

K výměně budete potřebovat:

Jeden nebo více náhradních válců, dle hlášení na tiskárně nebo v ovládacím programu tiskárny:

Postup výměny obrazového válce:

 1. Otevřete přední kryt tiskárny zatažením za modrou páčku na přední straně tiskárny.
 2. Přitáhněte páčku s modrým označením L1 směrem k sobě tak, abyste zarovnali symbol červeného trojúhelníku na bílém pozadí na páčce se stejným symbolem vedle.
 3. Zatáhněte za páku L2 a poté oběma rukama zvedněte šedé víko tiskárny.
 4. Uchopte rukojeť L3 a vytáhněte koš s obrazovými válci.
 5. Podle označení na pravé straně (C, M, Y nebo K) najděte válec, který je potřeba vyměnit. Oběma rukama uchopte válec a vyjměte jej.
 6. Vybalte nový válec a odstraňte veškerý obalový materiál.
 7. Nový válec vložte do tiskárny.
 8. Zasuňte koš s válci, zavřete víko tiskárny, zasuňte zpět páčku L1 s červeným trojúhelníkem a zavřete přední kryt tiskárny.

Výměna obrazového válce v černobílých tiskárnách OKI

Výměna obrazového válce v tiskárnách OKI B411/B412/B431/B432/B512/MB492/MB562

K výměně budete potřebovat:

Postup výměny obrazového válce:

 1. V případě tiskáren se skenerem (OKI MB492 a OKI MB562), odklopte nejprve bílou nadstavbu se skenerem do nejvyšší polohy, kde se sama zastaví. V případě tiskáren OKI B411, OKI B412 a OKI B431, B432 a B512, které nemají skener, začněte výměnu válce bodem č. 2.
 2. Zmáčknutím kulatého tlačítka nalevo odjistěte šedé víko tiskárny a poté jej zcela vyklopte.
 3. Uchopte obrazový válec uprostřed a i s tonerem ho vytáhněte ven z tiskárny.
 4. Vybalte nový válec a odstraňte veškerý obalový materiál.
 5. Vložte nový válec do tiskárny. Pomohou vám vodící drážky v tiskárně (po levé straně), do kterých nový válec hladce zajede.
 6. Vytáhněte z nového válce oranžové víčko (to uschovejte pro uzavření starého válce, aby se z něj nesypal prach).
 7. Otočením modré páčky směrem k sobě ze starého válce uvolněte toner a vyjměte jej. Toner vložte do nového válce v tiskárně stranou s čipem napřed a zajistěte modrou páčkou směrem od sebe.
 8. Čistým hadříkem opatrně očistěte spodní hranu LED diody, uchycené zespodu šedého víka tiskárny.
 9. Zavřete víko tiskárny a případně sklopte nadstavbu se skenerem.


Výměna obrazového válce v tiskárnách OKI B410/B430/B440/MB460/MB470/MB480

K výměně budete potřebovat:

Postup výměny obrazového válce:

 1. V případě tiskáren se skenerem (OKI MB460, OKI MB470 a OKI MB480), odklopte nejprve bílou nadstavbu se skenerem do nejvyšší polohy, kde se sama zastaví. V případě tiskáren OKI B410, OKI B430 a OKI B440, které nemají skener, začněte výměnu válce bodem č. 2. Zmáčknutím kulatého tlačítka nalevo odjistěte šedé víko tiskárny a poté jej zcela vyklopte.
 2. Uchopte obrazový válec uprostřed a i s tonerem ho vytáhněte ven z tiskárny.
 3. Vybalte nový válec a odstraňte veškerý obalový materiál.
 4. Vložte nový válec do tiskárny. Pomohou vám vodící drážky v tiskárně (po levé straně), do kterých nový válec hladce zajede.
 5. Vytáhněte z nového válce oranžové víčko (to uschovejte pro uzavření starého válce, aby se z něj nesypal prach).
 6. Otočením modré páčky směrem k sobě ze starého válce uvolněte toner a vyjměte jej. Toner vložte do nového válce v tiskárně stranou s čipem napřed a zajistěte modrou páčkou směrem od sebe.
 7. Čistým hadříkem opatrně očistěte spodní hranu LED diody, uchycené zespodu šedého víka tiskárny.
 8. Zavřete víko tiskárny a případně sklopte nadstavbu se skenerem.

Výměna obrazového válce v tiskárnách OKI B401dn/MB441dn/MB451dn

K výměně budete potřebovat:

Postup výměny obrazového válce:

 1. V případě tiskáren se skenerem (OKI MB441dn a OKI MB451dn), vyklopte nejprve bílou nadstavbu se skenerem do nejvyšší polohy, kde se sama zastaví. V případě tiskáren OKI B401, které nemají skener, začněte výměnu válce bodem č. 2.
 2. Zmáčknutím kulatého tlačítka nalevo odjistěte šedé víko tiskárny a poté jej zcela vyklopte.
 3. Uchopte obrazový válec uprostřed a i s tonerem ho vytáhněte z tiskárny.
 4. Vybalte nový válec a odstraňte veškerý obalový materiál.
 5. Vložte nový válec do tiskárny, pomohou vám drážky v tiskárně (po levé straně).
 6. Vytáhněte z nového válce oranžovou krytku a prozatím uschovejte.
 7. Otočením modré páčky směrem k sobě uvolněte a pak vyjměte ze starého válce toner. Vložte jej do nového válce v tiskárně a zajistěte modrou páčkou směrem od sebe.
 8. Čistým hadříkem opatrně očistěte LED diody, uchycené zespodu šedého víka tiskárny.
 9. Zavřete víko tiskárny a případně sklopte nadstavbu se skenerem.

Tento článek se vztahuje
k těmto tiskárnám:

Tento článek se vztahuje
k těmto produktům:

Kapacita: 30 000 černobílých/20 000 barevných stránek